Stichting TOF Deventer

Enkele bekende Deventenaren hadden in 2010 het idee een jeugdcultuurfonds op te richten voor talentvolle kinderen en jongeren. Op 2 september 2011 is Stichting Talent Ontwikkelings Fonds Deventer bij notariële akte opgericht. Ofwel TOF Deventer. TOF Deventer sluit aan bij wat er al is in het lokale veld: wijkcentra, scholen, buurthuizen, Kunstcircuit, Burgerweeshuis, Etty Hillesum Lyceum (o.a. Internationale Schakelklas), Muziekhuis Deventer, dansscholen enzovoort. Voor doorontwikkeling van hun talent wil en kan TOF van betekenis zijn. TOF Deventer werkt nauw samen met Stichting Leergeld Deventer. Het bestuur van TOF Deventer bestaat uit:

  • Gerard Faas, voorzitter
  • Raymond Schuurman, secretaris
  • Karin Barth, penningmeester
  • Wim Fiselier, lid

Download:
Jaarverslag TOF 2019
Jaarstukken TOF 2019
Jaarverslag TOF 2018
Jaarstukken TOF 2018
Jaarverslag TOF 2017
Jaarstukken TOF 2017
Jaarverslag TOF 2016
Jaarstukken TOF 2016