TOF beweegt zich naar jeugd en jongeren toe.

Jonge talenten vinden en hen ondersteunen is de aanleiding voor Stichting TOF om concrete samenwerking in de wijken aan te gaan. “In de afgelopen tijd is het lastiger geweest om talenten te spotten.” Aan het woord is Gerard Faas voorzitter TOF-bestuur. “We zijn op dit moment in gesprek met kindcentrum Kleurrijk (Zwaluwenburg) en met IBS De Steenuil in kindcentrum Kei13 (Wezenland).  We sluiten ons aan bij de plannen die daar al in ontwikkeling zijn samen met Kunstcircuit Deventer, kunstdocenten en andere makers.” Gestart wordt met een serie binnen- en buitenschoolse workshops op het gebied van kunst en cultuur. Zoals bijvoorbeeld theater, dans en muziek. “Wij zien dat de kunst- en cultuureducatie steeds meer op maat wordt gemaakt voor de scholen vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Een inspirerende samenwerking. Mooi om hierbij betrokken te zijn en van daaruit met TOF weer stappen verder te kunnen zetten.”

Ambitie en talent
Faas vervolgt: “Onze bijdrage zit vooral in de verdieping voor kinderen die zeer gemotiveerd zijn. We denken nu aan extra workshops ter verdieping waarin talenten naar voren komen. Samenwerking met professionals en organisaties zowel in als buiten de scholen brengt ons dichterbij TOFfe parels, kinderen met ambitie en talent. 
In gesprek met TOF over samenwerking binnen én buiten de school? Mail ons info@tofdeventer.nl

meer nieuws