Doneren aan TOFfe parels


TOF Deventer wil jonge talenten op weg helpen. Er zijn TOFfe parels die om financiële redenen hun uitzonderlijke talent niet verder kunnen ontwikkelen. TOF ondersteunt en hanteert daarbij een grens: het gezinsinkomen is 120% van de bijstandsnorm of lager. Draagt u jong talent ook een warm hart toe? Stort dan een bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL85RABO0169947084 tnv Stichting TOF Deventer

De Stichting TOF Deventer heeft van de Belastingdienst sinds 1 januari 2014 de status “Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)” verkregen. Dit betekent, dat giften en donaties aftrekbaar zijn voor inkomsten-, dan wel vennootschapsbelasting:

  • Voor particulieren: 125% van de gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
  • Voor bedrijven: 150% van de gift is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Meer informatie via de volgende links:
ANBI
Belastingdienst
Centraal Bureau Fondsenwerving

Doneren aan TOFfe parels