Stichting

Enkele bekende Deventenaren hadden in 2010 het idee een jeugdcultuurfonds op te richten voor talentvolle kinderen en jongeren. Op 2 september 2011 is Stichting Talent Ontwikkelings Fonds Deventer bij notariële akte opgericht. Ofwel TOF Deventer.  TOF Deventer sluit aan bij wat er al is in het lokale veld: wijkcentra, scholen, buurthuizen, Leeuwenkuil, Burgerweeshuis, dansscholen enzovoort. Voor doorontwikkeling van hun talent wil en kan TOF van betekenis zijn. TOF Deventer werkt nauw samen met Stichting Leergeld Deventer. Het bestuur van TOF Deventer bestaat uit:
  • Jan Bugter, voorzitter
  • Raymond Schuurman, secretaris
  • Jet Rombouts, penningmeester
  • Herman Groen, lid
  • Wim Fiselier, lid
Daarnaast spelen de volgende personen een rol in het toetsen van de aanvraag en de praktische invulling van de ondersteuning aan een TOFfe parel: Fabian Schrijver, Jan Bugter, Hans de Vos.

Download: Jaarverslag TOF 2016
Download: Jaarverslag TOF 2017
Download: Jaarstukken TOF 2017
Download: Jaarstukken TOF 2016
nieuws
TOFfe parels
aanmelden TOFfe parels
doneren aan TOFfe parels
TOFfe peren