TOF is per 1-1-2014 Culturele ANBI!

De Stichting TOF Deventer heeft van de Belastingdienst, met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2014,  de status “Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)” verkregen.
Dit betekent, dat giften en donaties aftrekbaar zijn voor inkomsten, dan wel vennootschapsbelasting:
  • Voor particulieren : 125% van de gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
  • Voor bedrijven : 150% van de gift is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
Meer informatie vindt u op:
nieuws
TOFfe parels
aanmelden TOFfe parels
doneren aan TOFfe parels
TOFfe peren