Doneren aan TOFfe parels

TOFfe parels kunnen niet zelf voorzien in de kosten van de verdere ontwikkeling van hun talenten. Want het inkomen van het gezin waarvan ze deel uitmaken, bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm. Daarom wil TOF Deventer deze talenten op weg helpen.

Draagt u jong talent ook een warm hart toe? Stort dan een bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL85RABO0169947084 tnv Stichting TOF Deventer

De Stichting TOF Deventer heeft van de Belastingdienst, met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2014,  de status “Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)” verkregen.
Dit betekent, dat giften en donaties aftrekbaar zijn voor inkomsten, dan wel vennootschapsbelasting:
  • Voor particulieren : 125% van de gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
  • Voor bedrijven : 150% van de gift is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
Meer informatie vindt u via de volgende links:


nieuws
TOFfe parels
aanmelden TOFfe parels
doneren aan TOFfe parels
TOFfe peren